Personvern

Verktøybua Utleie AS ønsker at du som bruker skal være trygg på at vi ivaretar ditt personvern og behandler alle personopplysninger i henhold til lovgivningen.

Personopplysninger

For å bruke nett-bookingtjenesten, må du oppgi navn, adresse, telefonnummer og epost. For manuelle ordre opprettet av selskapet kan det også bli lagret fødselsdato, organisasjonsnummer og kontonummer. For å registrere en ordre blir det lagret opplysninger om tidspunkt for utleie og hva slags utstyr som er reservert/bestilt. Ved bruk av tjenesten lagres din ordrehistorikk. Disse personopplysninger brukes for å levere tjenesten til deg. Personopplysningene oppbevares så lenge du står registrert som bruker hos oss. De personopplysninger vi har registrert er tilgjengelig og kan sendes om ønskelig. Du kan også kontakte oss og be om at vi fjerner dine personopplysninger eller bli avregistrert fra våre systemer. Du vil da ikke lenger kunne bruke tjenesten med mindre du registrer deg på nytt.

 

Personopplysninger til tredjepart

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det. Ved utlevering i forbindelse med lovbrudd etc. vil informasjonen kunne utleveres til myndigheter på begjæring.

Opplysninger du oppgir kan bli videreformidlet til våre tjenestetilbydere, som vår betalingsleverandør Stripe.

Under finner du våre tjenestetilbydere og link til deres personvernopplysninger.

 

Stripe betalingsleverandør:

https://stripe.com/en-no/privacy

Booqable ordresystem:

https://booqable.com/privacy-policy/

 

Betalingsinformasjon

Når du bestiller lagres kortinformasjonen din hos vår betalingsleverandør Stripe for å ivareta din ordre. Informasjonen oppbevares på en sikker og forsvarlig måte. Dette gjør at vi kan håndtere endring av ordre, oppheving av reservasjon slik som depositum, kreditering, ytterligere påløpte kostnader fra brukeren (ved for sen innlevering, skade eller lignende), samt redusere misbruk og svinn. Transaksjonsopplysninger blir lagret relatert til din ordre, men altså ikke kortopplysningene. Transaksjonsopplysninger vil bli lagret så lenge du står registrert som bruker av tjenesten jf. punkt om personopplysninger.